Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Články autora

Studie EUCLID

30. 4. 2017

Souhrn: Porovnání účinnosti tikagreloru proti klopidogrelu u nemocných se symptomatickou ischemickou chorobou dolních končetin ukázalo, že…

Cilostazol

14. 12. 2014

Léčba ischemické choroby dolních končetin má dva aspekty – jeden je cílen na zlepšení prognózy (intervence rizikových faktorů aterotrombózy), druhý…

Apixaban

12. 10. 2011

Apixaban je perorální, přímý, kompetitivní a vysoce selektivní inhibitor aktivovaného faktoru Xa, zařazuje se tak po boku rivaroxabanu do nově se…

Kompresivní léčba žilních chorob

20. 4. 2009

Kompresivní léčba je základním léčebným prostředkem u plejády žilních chorob a rovněž je základem léčby lymfatických otoků. Hlavním problémem její…

Kombinace antitrombotik

20. 4. 2009

Trombotické cévní komplikace jsou vedoucí příčinou nemocnosti a úmrtnosti v industriální společnosti. Trombóza je nejen rozhodující příčinou…

Fondaparinux

20. 4. 2009

Fondaparinux (fondaparinux sodium) je syntetický pentasacharid, který působí jako nepřímý inhibitor X. koagulačního faktoru, čímž účinně tlumí tvorbu…

Dalteparinum

20. 4. 2009

Dalteparin je nízkomolekulární heparin o střední molekulové hmotnosti 5 000 daltonu. Ve srovnání s nefrakcionovaným heparinem (UFH) vykazuje vyšší…

Ximelagatran

20. 4. 2009

V prognóze nemocných s kardiovaskulárními chorobami hrají trombotické a tromboembolické příhody klíčovou roli. Bez trombózy, nasedající zpravidla na…