Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC

Články autora

Studie JUPITER

20. 4. 2009

Studie JUPITER srovnávala podávání 20 mg rosuvastatinu a placeba v primární prevenci, u zdravých jedinců s hladinou LDL cholesterolu nižší než 3,4…