Přeskočit na obsah

doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

Články autora

Farmakoterapie arytmií v těhotenství

2. 5. 2022

Souhrn: Lábrová R, Lábr K. Farmakoterapie arytmií v těhotenství. Remedia 2022; 32: 134–138. Arytmie se mohou v těhotenství vyskytovat častěji a…

Studie ENSURE‑AF

3. 5. 2017

Souhrn: U pacientů s fibrilací síní se stále častěji užívají nová antikoagulancia spíše než antagonisté vitaminu K – warfarin v prevenci…