Přeskočit na obsah

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Články autora

Moderní léčba nehodgkinských lymfomů

30. 6. 2014

Nehodgkinské lymfomy (NHL) představují pestrou skupinu nádorů lymfatické tkáně, v jejichž diagnostice, klasifikaci a léčbě bylo dosaženo velkého…