Přeskočit na obsah

MUDr. Jan Studnička, Ph.D.

Články autora

Indikace ranibizumabu v oftalmologii

27. 12. 2012

Intravitreální aplikace ranibizumabu, rekombinantní humanizované monoklonální protilátky blokující VEGF-A (Vascular Endothelial Growth Factor A), je…