Přeskočit na obsah

MUDr. Jana Neuwirthová

Články autora

Panitumumab

20. 4. 2009

Panitumumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka blokující receptor pro epidermální růstový faktor, který je exprimován na mnoha typech…