Přeskočit na obsah

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Články autora

Novinky v oblasti léčby bolesti

4. 1. 2019

Souhrn: Novinky v oblasti léčby bolesti zahrnují nejen stále se rozšiřující invazivní metody této terapie, jako jsou neuromodulace, radiofrekvence…

Léčba chronické bolesti

30. 12. 2015

Souhrn: Chronická bolest představuje významný celospolečenský socioekonomický problém. Výraznou měrou se podílí na invalidizaci obyvatelstva…

Neuropatická bolest, její vznik a léčba

7. 10. 2015

Souhrn: Neuropatická bolest patří mezi nejhůře léčitelné bolestivé stavy. Řada běžných analgetik je v její léčbě neúčinná. Pozornost je soustředěna…

Transdermální fentanyly na českém trhu

20. 4. 2009

Poslední dobou se stále častěji setkáváme s novými analgetiky. Ve většině případů se spíše než o nové účinné látky jedná o nové lékové formy látek…

Farmakoterapie nádorové bolesti

20. 4. 2009

Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevu nádorového onemocnění. Zásadním zpusobem ovlivňuje kvalitu života onkologicky nemocných. Je…

Akutní bolest

20. 4. 2009

Bolest lze dělit podle celé řady kritérií. Základní dělení bolesti vychází z délky jejího trvání a rozlišuje mezi bolestí akutní a chronickou. Léčba…