Přeskočit na obsah

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Články autora

Komentář ke studii POET

22. 7. 2011

Roční randomizovaná dvojitě zaslepená studie POET (Prevention Of Exacerbations with Tiotropium) u CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) byla…