Přeskočit na obsah

MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

Články autora

Nové trendy v imunoterapii melanomu

20. 12. 2020

Souhrn: Kodet O. Nové trendy v imunoterapii melanomu. Remedia 2020; 30: 585–587. Imunoterapie melanomu je základním pilířem adjuvantní léčby…

Trametinib

15. 9. 2016

Souhrn: Trametinib patří do skupiny selektivních inhibitorů mitogenem aktivované proteinové kinázy 1 a 2 (MEK1, MEK2). Tato kináza je součástí…