Přeskočit na obsah

MUDr. Tomáš Janota

Články autora

Studie CURRENT OASIS 7

9. 6. 2010

CURRENT OASIS 7 je mezinárodní randomizovaná multicentrická studie, která srovnávala účinnost a bezpečnost standardního dávkování klopidogrelu (první…