Přeskočit na obsah

MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

Články autora

Studie PRAGUE‑18

3. 5. 2017

Souhrn: Multicentrická randomizovaná studie PRAGUE‑18 byla prvním přímým srovnáním účinnosti a bezpečnosti prasugrelu a tikagreloru u pacientů s…

Clopidogrelum

20. 4. 2009

Zavedení thienopyridinů do klinické praxe v polovině devadesátých let 20. století umožnilo revoluci v intervenční kardiologii. Stenty do té doby byly…