Přeskočit na obsah

PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D.

Články autora

Farmakogenomika hypolipidemik

9. 7. 2012

Dyslipidemie je jedním ze zásadních a současně modifikovatelných rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Hypolipidemika, zejména statiny…

Duální agonisté receptorů PPAR

20. 4. 2009

Na patogenezi metabolického syndromu i diabetu, komplexních onemocnění s celosvětově stoupající prevalencí, se podílejí složky dědičné predispozice a…