Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Články autora

Bupropion s řízeným uvolňováním

8. 12. 2011

V ČR máme k dispozici dvě látky s dopaminergním působením a rozdílným mechanismem účinku – amisulprid (v dávkách 50–150 mg denně) a bupropion. V…

Duálně působící antidepresiva

20. 4. 2009

Článek nejprve krátce uvádí historii vývoje antidepresiv. Duálně působící antidepresiva jsou relativně novou skupinou. Patří k nim inhibitory…

Volba antidepresiva

20. 4. 2009

V úvodu je prezentováno současné postavení psychiatrie. Dále je podán přehled nových antidepresiv (AD) a jsou uváděny jednotlivé aspekty jejich volby…

Účinek antipsychotik na kognici

20. 4. 2009

V současné době jsou nejrozšířenějším terapeutickým přístupem u kognitivního deficitu u schizofrenní poruchy atypická antipsychotika. Atypická…

Kombinace antidepresiv

20. 4. 2009

Úvodem jsou shrnuty terapeutické možnosti při nedostačující odpovědi na první podávané antidepresivum. Detailně jsou rozebírány kombinace…