Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.

Články autora

Fixní kombinace ER niacin/laropiprant

1. 11. 2010

Statiny jsou lékem volby u naprosté většiny dyslipidemií. Nicméně i pacienti léčení statiny vykazují velké reziduální riziko, na němž se mohou…

Rosuvastatin

20. 4. 2009

Rosuvastatin je velmi účinný inhibitor HMG-CoA reduktázy, který ze všech dostupných statinů nejpříznivěji ovlivňuje hladiny LDL cholesterolu i HDL…

Nová hypolipidemika

20. 4. 2009

I když velké intervenční studie prokázaly, že léčba hyperlipidémie/dyslipidémie vede k významnému snížení kardiovaskulární morbidity a mortality, jen…