Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Články autora

Escitalopram

20. 4. 2009

Výskyt depresivních a úzkostných poruch je velmi častý v populaci celého světa se závažným dopadem na somatickou komorbiditu, suicidialitu, pracovní…

Ziprasidon

20. 4. 2009

Základní dělení antipsychotik (neuroleptik) rozlišuje bazální, incizivní a atypická (tzv. 2. generace). Atypická antipsychotika se potom podle…