Přeskočit na obsah

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Články autora

Inkretiny na prahu roku 2012

28. 5. 2012

Nová antidiabetika působící na bázi inkretinového systému ovlivňují homeostázu glukózy u diabetu zvýšením sekrece inzulinu glukózodependentním…