Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC

Články autora

Rezistentní hypertenze

24. 5. 2015

Souhrn: Hypertenze je definována jako rezistentní, když navzdory terapii alespoň trojkombinací antihypertenziv včetně diuretik a i přes změnu…

Amlodipin/atorvastatin – fixní kombinace

20. 4. 2009

Současná doporučení upřednostňují komplexní přístup k léčbě pacientů s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění. Léčba založená na současné…

Statiny v sekundární prevenci ICHS

20. 4. 2009

Objev statinu značí jeden z největších pokroku kardiovaskulární farmakoterapie. Statiny představují léky volby u nemocných s ICHS, ICH tepen dolních…