Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Články autora

Dostarlimab

30. 4. 2024

Dostarlimab je humanizovaná monoklonální protilátka izotypu IgG4, která se váže na receptory programované buněčné smrti 1 (PD‑1), a blokuje tak…