Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Články autora

Gefitinib

20. 4. 2009

Inhibitory tyrozinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor jsou preparáty s odlišným mechanismem inhibice růstu zhoubných nádorů, než jakým…