Přeskočit na obsah

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc

Články autora

Panitumumab

20. 4. 2009

Panitumumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka blokující receptor pro epidermální růstový faktor, který je exprimován na mnoha typech…