Přeskočit na obsah

Remedia

redakce

šéfredaktorka nakladatelství

Mgr. Lucie Ondřichová

ondrichova@tribune.cz

šéfredaktorka redakce

PhDr. Nikola Homolová Richtrová, Ph.D.

+420 602 147 525

richtrova@tribune.cz

odborná redaktorka

PharmDr. Kateřina Viktorová

+420 604 275 556

viktorova@tribune.cz

jazyková redaktorka

Mgr. Dagmar Fousková

fouskova@tribune.cz

asistentka

Kateřina Lipovská

+420 724 595 895

lipovska@tribune.cz

senior konzultant

MUDr. Marta Šimůnková

simunkova@tribune.cz

obchodní oddělení

inzerce

Martin Tomsa

+420 724 590 258

tomsa@tribune.cz

fakturace

Eva Křístková

kristkova@tribune.cz

grafické oddělení

zlom a grafika

David Weil

weil@tribune.cz

zlom a grafika

Petr Tkadlec

tkadlec@tribune.cz

ilustrace

Ivan Hořejší

Zpět