Přeskočit na obsah

Lenakapavir – první inhibitor virové kapsidy HIV-1

Lenakapavir je prvním inhibitorem virové kapsidy HIV‑1 (virus lidské imunodeficience 1), čímž se řadí mezi nová antiretrovirotika s unikátním mechanismem účinku. V Evropské unii byl přípravek registrován na základě studie CAPELLA v srpnu 2022. Tato studie hodnotila lenakapavir v kombinaci s optimalizovaným základním režimem u silně předléčených pacientů s infekcí multirezistentním virem HIV‑1. Lenakapavir inhibuje replikaci viru HIV‑1 tím, že zasahuje do několika základních kroků jak v časné, tak i v pozdní fázi životního cyklu viru. Je indikován v kombinaci s jinými antivirotiky k léčbě dospělých pacientů s infekcí multirezistentním HIV‑1, u nichž jinak není možné sestavit supresivní antivirový léčebný režim. Lenakapavir může být díky vysoké účinnosti, nízké systémové clearance a pomalé kinetice uvolňování aplikován ve formě subkutánní injekce v šestiměsíčních intervalech. Není tedy dále navyšován počet užívaných tablet, což zvyšuje komfort léčby a může zlepšit compliance pacienta.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Desmopresin

30. 4. 2024

Souhrn Vranová V. Desmopresin. Remedia 2024; 34: 162–164. Desmopresin acetát je syntetickým analogem antidiuretického hormonu. Jeho indikací je…

Dostarlimab

30. 4. 2024

Dostarlimab je humanizovaná monoklonální protilátka izotypu IgG4, která se váže na receptory programované buněčné smrti 1 (PD‑1), a blokuje tak…

Lebrikizumab

28. 3. 2024

V posledních letech se výrazně rozšířily možnosti léčby těžkých forem atopické dermatitidy, ke klasické biologické léčbě přibyly i inhibitory Janus…