Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. František Saudek, DrSc.

Články autora

Takrolimus s prodlouženým uvolňováním

20. 4. 2009

Takrolimus patří do skupiny kalcineurinových inhibitorů. Blokuje translokaci řady transkripčních faktorů, které jsou nutné pro aktivaci T lymfocytů a…

Sirolimusum (rapamycin)

20. 4. 2009

Sirolimus (rapamycin), nové a účinné imunosupresivum, je přirozeným fermentačním produktem aktinomycetu Streptomyces hygroscopicus, který byl objeven…

Tacrolimusum

20. 4. 2009

Tacrolimus je makrolidový produkt Streptomyces tsukubaensis s výrazným supresivním působením na celulární a humorální imunitu. Základním mechanismem…

Ciclosporinum

20. 4. 2009

Ciclosporin je cyklický lipofilní undekapeptid s výrazným imunosupresivním účinkem, který spočívá zejména v blokádě transkripce interleukinu 2 a…