Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Články autora

Dasatinib

20. 4. 2009

Léčba chronické myeloidní leukemie (CML) se za posledních 10 let významně změnila. Velký zlom v terapii CML představoval objev imatinibu, inhibitoru…

Nelarabin

20. 4. 2009

Léčba relabovaných nebo rezistentních případů akutní lymfoblastické leukemie (ALL) nebo lymfoblastického lymfomu (LBL) je velmi svízelná. Jen menšinu…