Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Články autora

Aliskiren

20. 4. 2009

Aliskiren je perorálně účinný nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu. Terapeutickou indikací aliskirenu je léčba esenciální…

Rilmenidinum

20. 4. 2009

Rilmenidin je antihypertenzivum ze skupiny agonistu imidazolinových receptoru. Podstatou jeho mechanismu účinku je výrazné snížení kardiální a…

Léčba hypertenzní choroby a demence

20. 4. 2009

Hypertenze muže vést k mírným kognitivním deficitum. Muže se to projevit obtížnějším zapamatováním si některých věcí. Tyto poruchy jsou provázeny…

Metabolický syndrom a hypertenze

20. 4. 2009

Metabolický syndrom se vyskytuje v naší populaci ve znepokojivě vysokém podílu, zvláště uvážíme-li závažná rizika kardiovaskulární a…