Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Články autora

Bortezomibum

20. 4. 2009

Bortezomib je první inhibitor proteazomu používaný v klinické praxi. Mechanismus jeho protinádorového účinku je zcela odlišný od působení konvenčních…

Cílená léčba v onkologii

20. 4. 2009

Při pohledu do historie medikamentózní léčby nádorů lze vystopovat první pokusy o nalezení účinného protinádorového léku na počátku minulého století.…