Přeskočit na obsah

Mgr. Helena Koblihová

Články autora

Linagliptin

8. 12. 2011

Léčba diabetes mellitus inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4) představuje velmi nadějný terapeutický směr, který pomáhá zlepšit kompenzaci…

Studie RECORD

2. 11. 2009

Rosiglitazon, který je řazen mezi perorální antidiabetika ze skupiny thiazolidindionů, je indikován pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu, a to buď v…

Studie AVALON-AWC

22. 5. 2009

Ovlivnění poddajnosti cév u pacientů s hypertenzí a dyslipidémií po podání fixní kombinace amlodipin/atorvastatin