Přeskočit na obsah

Mgr. Kateřina Vnoučková

Články autora

Rosiglitazonum

20. 4. 2009

Rosiglitazon je perorální antidiabetikum ze skupiny thiazolidindionů. U pacientů s diabetes mellitus 2. typu snižuje hladinu glukózy v plazmě,…

Fluvastatinum

20. 4. 2009

Fluvastatin patří mezi statiny, základní léčiva pro terapii dyslipidémie (s výjimkou závažné hypertriglyceridémie). Statiny inhibují 3-hydroxy-3…

Levocetirizinum

20. 4. 2009

Levocetirizin je nesedativní H1-antihistaminikum, R-enantiomer cetirizinu s významně vyšší farmakologickou aktivitou. Levocetirizin je indikován pro…

Rilmenidinum

20. 4. 2009

Rilmenidin je antihypertenzivum ze skupiny agonistu imidazolinových receptoru. Podstatou jeho mechanismu účinku je výrazné snížení kardiální a…

Isradipinum

20. 4. 2009

Isradipin je blokátor kalciových kanálu druhé generace. Po perorálním podání je rychle a téměř úplně resorbován. Z 97 % je vázán na plazmatické…

Dexketoprofenum

20. 4. 2009

Dexketoprofen je nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID) ze skupiny derivátu kyseliny propionové, jedná se o S-(+)-stereoizomer ketoprofenu.…

Rivastigminum

20. 4. 2009

Rivastigmin je centrální inhibitor cholinesteráz (acetyl- i butyrylcholinesterázy). Vlastním mechanismem účinku je tzv. pseudoireverzibilní inhibice…