Přeskočit na obsah

MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.

Články autora

Ranibizumab

20. 4. 2009

Ranibizumab je fragment humanizované monoklonální protilátky IgG1 (Fab) proti proteinu VEGF indikovaný v léčbě neovaskulární (vlhké) formy věkem…