Přeskočit na obsah

MUDr. Jiří Veselý

Články autora

Nové indikace dabigatran etexilátu

1. 5. 2018

Souhrn: Veselý J. Nové indikace dabigatran etexilátu. Remedia 2018; 28: 123–126. Dabigatran etexilát má své pevné místo v prevenci cévní mozkové…