Přeskočit na obsah

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Články autora

Význam dlouhodobé léčby schizofrenie

20. 4. 2009

Článek se zabývá významem dlouhodobé antipsychotické léčby, poukazuje na faktory noncompliance, zejména na otázku pacientova náhledu na onemocnění,…

Escitalopramum

20. 4. 2009

Escitalopram, aktivní S-enantiomer racemického SSRI (selektivního inhibitoru zpětného vychytávání serotoninu) citalopramu, je vysoce selektivní…