Přeskočit na obsah

MUDr. Markéta Černovská

Články autora

Nintedanib

13. 7. 2016

Souhrn: Nintedanib je perorální trojitý inhibitor angiokináz, který blokuje aktivitu kináz receptorů vaskulárního endoteliálního růstového faktoru …