Přeskočit na obsah

MUDr. Markéta Palácová

Články autora

Ribociklib v klinické praxi

29. 6. 2023

Karcinom prsu s pozitivitou hormonálních receptorů a HER2 negativitou je nejčastějším fenotypem nádoru, až ve 25 % dochází k relapsu onemocnění po…

Trastuzumab

28. 4. 2010

Trastuzumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka IgG1, která se selektivně váže na extracelulární doménu receptoru 2 pro lidský…