Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Články autora

Studie RE-LY – subanalýzy

14. 6. 2011

Cílem prospektivní, randomizované, otevřené a multicentrické studie RE-LY bylo posoudit non-inferioritu dabigatranu proti warfarinu u nemocných s…