Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Články autora

Kvalita života a sakubitril/valsartan

10. 5. 2019

Souhrn: Hradec J. Kvalita života a sakubitril/valsartan. Remedia 2019; 29: 136–139. Cílem léčby nemocných se srdečním selháním a sníženou ejekční…

Farmakoterapie stabilní anginy pectoris

13. 6. 2011

Léčba stabilní anginy pectoris (AP) musí být komplexní. Tvoří ji nezbytná preventivní opatření, farmakologická léčba a invazivní revaskularizace…

Studie CORONA

20. 4. 2009

Nemocní se systolickým srdečním selháním byli prakticky vyloučeni ze všech starších klinických studií, v nichž byli pacienti s ischemickou chorobou…

Ezetimib/simvastatin – fixní kombinace

20. 4. 2009

Existuje dostatek přesvědčivých důkazů o tom, že snížení plazmatické koncentrace celkového a LDL cholesterolu vede ke snížení kardiovaskulární…

Kombinační léčba anginy pectoris

20. 4. 2009

U 60–80 % nemocných se stabilní anginou pectoris a nízkým rizikem budoucích kardiovaskulárních příhod je účinnou léčbou monoterapie B-blokátorem. U…