Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Články autora

Lapatinib v léčbě karcinomu prsu

20. 4. 2009

Lapatinib je aktivní malá molekula účinkující jako duální inhibitor tyrozinkinázy vyvinutá k perorálnímu podání. Mechanismus účinku předurčuje tuto…

Současné možnosti léčby karcinomu prsu

20. 4. 2009

Karcinom prsu je v současné době považován za systémové onemocnění. Jestliže je zachycen v časném stadiu, může být za určitých podmínek postačující…