Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc.

Články autora

Semaglutid

2. 3. 2019

Souhrn: Semaglutid je agonista receptorů pro glukagonu podobný peptid 1 (glucagon‑like peptide 1, GLP‑1) s 94% homologií s lidským GLP‑1, jehož…

Dapagliflozin

1. 7. 2013

Dapagliflozin je vysoce selektivní inhibitor transportéru SGLT2 (sodium glucose co-transporter 2), který je zodpovědný za renální reabsorpci glukózy.…