Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Články autora

Co nám dala a vzala studie PROMINENT?

28. 4. 2023

Souhrn Vrablík M. Co nám dala a vzala studie PROMINENT? Remedia 2023; 33: 136–137. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná…