Přeskočit na obsah

Komentář: Doporučené postupy kardiovaskulární prevence Evropské kardiologické společnosti 2021

Nové doporučené postupy pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění vypracoval tým expertů Evropské kardiologické společnosti (European Society of Cardiology, ESC) po pěti letech. Za tu dobu přibyla řada novinek a poznatků, byla publikována řada studií, které bylo nutno do doporučení zařadit. Sympozium, které bylo součástí kongresu ESC, přiblížilo hlavní směry guidelines; nová doporučení rámcově shrnuje přehledný článek v tomto čísle časopisu Remedia. Inaugurační sympozium samo odpovědělo na některé důležité otázky, které nás napadají v souvislosti s doporučeními pro prevenci nejčastěji se vyskytujících onemocnění, tedy chorob krevního oběhu, jimž navíc preventivními opatřeními můžeme skutečně z velké části předcházet. Přesto je dobré zopakovat hlavní motivy pro vznik a formulaci doporučení.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené