Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Články autora

Naltrexon/bupropion

30. 4. 2017

Souhrn: Naltrexon/bupropion (Mysimba) je nové centrálně působící antiobezitikum. Tato fixní kombinace (v tabletě s prodlouženým uvolňováním) je v…

Vildagliptin

13. 5. 2009

Vildagliptin je inhibitor dipeptidyl peptidázy 4, který zvyšuje endogenní hladinu inkretinových hormonů, sekreci glukagonu a také senzitivitu a-buněk…

Farmakoterapie obezity

20. 4. 2009

Obezita je významné onemocnění ze skupiny metabolického syndromu, které zvyšuje mortalitu i morbiditu populací i jedinců. Výskyt obezity přitom…

Terapie inhalačním inzulinem

20. 4. 2009

V roce 2006 vstoupila do léčby diabetu 1. i 2. typu významná novinka – inhalační inzulin. Zkušenosti s touto léčbou jsou ve studiích mnohaleté a…

Farmakoterapie obezity u diabetiku

20. 4. 2009

Antiobezitika nalezla dnes specifické místo v diabetologii. Účinek sibutraminu u diabetu je specifický v tom, že zlepšení glykémií, glykovaného…