Přeskočit na obsah

Antikoagulační léčba, metabolický syndrom a další zajímavá témata XXVII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti

Milé kolegyně a milí kolegové,

čas rychle ubíhá a vy držíte opět v rukou další číslo časopisu Remedia, které je věnováno kardiologii a vychází u příležitosti konání XXVII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Jako tradičně se ujala jeho náplně pracovní skupina Kardiovaskulární farmakoterapie a role pořadatelů tohoto zajímavého čísla se chopili profesor MUDr. Jan Bultas, CSc., a profesor MUDr. Jaromír Hradec, CSc., jimž patří mé velké poděkování. Aktivně se zapojili další členové výboru a oslovení odborníci z řad kardiologů, kteří přednášejí v rámci bloku HOT lines a ve vyzvaných přednáškových blocích. V letošních HOT lines budou prezentovány studie, které se týkají zejména novinek v antiagregační a antikoagulační léčbě, hypolipidemické léčby či užívání antidiabetik u srdečního selhání.

V rámci přehledných článků jistě zaujmou novinky v terapii metabolického syndromu, ať se již jedná o hypertenzi, či diabetes. O pestrosti nabídky článků svědčí nejen údaje o lékových interakcích či o rozšíření indikací stávajících léků, ale také zamyšlení o omega 3 nenasycených mastných kyselinách. V druhém čísle časopisu Remedia letošního roku si každý čtenář jistě vybere mezi texty, které ho zaujmou.

Kardiologický sjezd je pro každého účastníka maratonem přebíhání mezi jednotlivými přednáškovými sály. Proto všem čtenářům přeji, aby si v klidu po skončení této náročné akce odpočinuli doma u šálku dobré kávy a přitom si časopis přečetli jako připomínku významné české kardiologické události.

Přeji všem hezké čtení a příjemný pobyt na Výročním sjezdu České kardiologické společnosti jménem výboru pracovní skupiny Kardiovaskulární farmakoterapie, autorů, redakce i jménem svým.

Sdílejte článek

Doporučené