Přeskočit na obsah

Biologická léčba získává v pneumologii své pevné místo

Konec roku bývá obdobím spojeným s bilancováním. Ohlížíme se za odcházejícím rokem a hodnotíme, co přinesl a kam jsme pokročili. Hodnotíme změny v životě osobním, pracovním, ale každoročně také to, kam nové vědecké poznatky posunuly náš obor a co přinesly pacientům s respiračními nemocemi.

V roce 2019 konstatujeme, že chronická obstrukční plicní nemoc patří i nadále mezi onemocnění s rostoucí prevalencí i mortalitou a stále přibývá počet případů u nekuřáků, nejspíše v souvislosti se znečištěným životním prostředím. Pneumoonkologie řeší otázku screeningu plicního karcinomu, rozvíjejí se nové intervenční a diagnostické metody a napříč všemi chorobami se vznáší otázka personalizované medicíny.

Nové léky mění prognózu pacientů s plicním karcinomem i s cystickou fibrózou, idiopatická plicní fibróza již díky antifibrotické terapii není neléčitelným onemocněním, objevují se výsledky prvních studií prokazující stejně dobrou účinnost této léčby rovněž u dalších progredujících fibrotizujících plicních procesů. Transplantace plic se stává stále dostupnější a své nezastupitelné místo i v pneumologii získává biologická léčba, která po pneumoonkologii zaznamenává výrazný posun zejména u pacientů s těžkým refrakterním bronchiálním astmatem. Biologická léčba je pevně ukotvena v doporučeních pro terapii těžkého refrakterního astmatu jako prioritní léčba před udržovací systémovou kortikoterapií ve snaze minimalizovat její nežádoucí účinky.

Ke konci se chýlí další úspěšný rok a už nyní se můžeme těšit na to, co nového v pneumologii ‒ i v dalších oborech ‒ přinese rok 2020.

Sdílejte článek

Doporučené