Přeskočit na obsah

Co nového ve farmakoterapii – XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti

o1.jpgVážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou kardiologicky zaměřené číslo časopisu Remedia, které vychází při příležitosti XXVI. výročního sjezdu České kardiologické společnosti pořádaného ve dnech 6.‒9. května 2018 v Brně. Naleznete v něm informace o všech zásadních tématech z oblasti kardiovaskulární farmakoterapie, která se objeví na programu brněnského sjezdu.

Pokud se na tento sjezd chystáte, určitě si nenechte ujít dvě sekce, které připravila pracovní skupina Kardiovaskulární farmakoterapie ČKS ‒ Pro a proti: Co hýbe farmakoterapiíHOT lines. V sekci Pro a proti bude diskutována otázka, zda nová skupina léčiv označovaná jako ARNI (angiotenzin receptor/neprilysin inhibitor) nahradí v léčbě srdečního selhání osvědčené inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE). Práce brněnských autorů (prof. Špinar, prof. Špinarová a prof. Vítovec) shrnuje všechny důležité poznatky porovnávající ARNI a inhibitory ACE. Druhým tématem této sekce je postavení kyseliny acetylsalicylové (ASA) v porovnání s novými antiagregancii. Profesor Bultas ve svém přehledovém článku upozorňuje na důležitost lékové formy ASA. Dnes velmi oblíbené enterosolventní formy ASA buď nebyly použity ve studiích zaměřených na snížení výskytu aterotrombotických příhod, nebo byla jejich účinnost srovnatelná s placebem! Dalším přínosem léčby ASA je pokles incidence nádorů, zejména kolorektálního karcinomu.

Příspěvek profesora Hradce rozebírá příčiny hyperkalemie u srdečního selhání a nabízí praktická doporučení. Může sloužit jako výborný studijní materiál lékařům před atestací.

Dovolte mi proto poděkovat výboru pracovní skupiny Kardiovaskulární farmakoterapie ČKS za výběr aktuálních témat i renomovaných autorů.

Pěkné čtení, a pokud pojedete do Brna, přeji Vám hodně zajímavých odborných i společenských zážitků!

Také redakce časopisu Remedia děkuje za tradiční spolupráci pracovní skupině Kardiovaskulární farmakoterapie ČKS, předsedkyni prof. MUDr. Lence Špinarové, CSc., FESC, členům výboru i všem autorům.

Sdílejte článek

Doporučené