Přeskočit na obsah

Diabetologie – široký obor, pestrá témata

Vážení a milí čtenáři,

časopis Remedia, který přináší souhrnné informace zejména z oblasti farmakoterapie z různých oborů, se objevuje na našich pracovních stolech (nočních stolcích) už sedmadvacet let. Mám z toho radost, protože jako člen redakční rady v něm figuruji téměř od jeho založení, byť moje aktivní příspěvky do něj nejsou zrovna časté. Nejsem psavec, který zasedne k počítači a za hodinu vyrobí na objednávku článek. Nabídka napsat úvodník k číslu, které držíte v ruce a které je věnováno diabetologii, mě zastihla v době, kdy jsem „neměla do čeho píchnout“, což se sice během týdne změnilo, ale už jsem neměla tu drzost odřeknout slíbené. Nelituji, neboť napsat úvodník předpokládá, že si přečtete, jaké články konkrétní číslo nabízí, a musím přiznat, že jsem se nenudila. Pravda je, že vymyslet pestrá témata nedá v diabetologii příliš mnoho práce, protože tento obor jich nabízí nepřeberné množství; obtížnější je vytipovat dobré autory a přinutit je k činu. Dobrým autorem je nejen odborník, který ví, o čem mluví, ale také skvělý vypravěč, který dovede problematiku přijatelně filtrovat a čtivě podat. Určitě mi dáte za pravdu, že v čísle, jež držíte v ruce, byla vybrána témata i autoři, kteří je zpracovali, navýsost dobře.

Dva články jsou věnované přípravkům obsahujícím dlouze působící inzulinová analoga 2. generace. Mezi tyto přípravky patří inzulin glargin 300 a inzulin degludek. Proti dlouze působícím inzulinům 1. generace (glargin 100 IU a detemir) mají výhody delšího působení, stabilnější farmakokinetiky a farmakodynamiky a klinicky je jejich podávání spojeno s nižším rizikem zejména nočních hypoglykemií a s vyšší flexibilitou dávkování. Výborné zkušenosti s použitím inzulinu glargin 300, které shrnuje ve svém sdělení dr. Alena Adamíková, mohu jen potvrdit. Jde v současné době prakticky o jediného zástupce inzulinů této generace na našem trhu, který je použitelný do klasických intenzifikovaných inzulinových režimů, u něhož nemocní navíc ocení uživatelsky příjemnější aplikační technologii. Sdělení doc. Davida Karáska je věnováno fixní kombinaci inzulinu degludek a liraglutidu, jíž přišla v průběhu loňského roku na chuť řada pacientů a diabetologů. Jde o přípravek, kterým se do našich rukou dostal inzulin degludek, a mohli jsme získat zkušenosti s využitím tohoto dlouze působícího analoga, jež se v jiné formě na našem trhu nedistribuuje. Zároveň nám tato fixní kombinace umožnila využít vyšší denní dávkování liraglutidu, jehož úhrada je při samostatném podávání omezena zdravotními pojišťovnami.

Další dva přehledové články se věnují problematice chronických komplikací diabetu. Stručný souhrn problematiky cévních komplikací diabetiků podává text dr. Aleny Broulíkové. Problematice diabetické neuropatie se věnuje sdělení kolektivu autorů vedených prof. Milanem Kvapilem. Příspěvek se opírá nejen o znalost literatury, ale zejména o vlastní terapeutické zkušenosti s touto obtížně ovlivnitelnou komplikací, v jejíž léčbě a možnostech prevence se za posledních deset let mnoho nezměnilo. Diabetická senzomotorická neuropatie zůstává stále jednou z nejdůležitějších příčin vzniku syndromu diabetických ulcerací a autonomní neuropatie tichým zabijákem našich pacientů.

Poslední informací diabetologického bloku jsou výsledky studie ­CVD REAL 2, které byly předneseny v březnu 2018 na konferenci American College of Cardiology v Orlandu a k nimž napsal komentář prof. Martin Haluzík. Do této observační studie z reálné klinické praxe bylo zahrnuto 235 064 pacientů, kteří užívali glifloziny (inhibitory SGLT2), a stejný počet pacientů s jinými antidiabetiky. Studie ukázala, že podávání inhibitorů SGLT2, bez ohledu na konkrétní léčivo, je spojeno se snížením výskytu kardiovaskulárních příhod, hospitalizace pro srdeční selhání a progrese diabetického onemocnění ledvin. Rovněž je dalším podpůrným argumentem pro class effect gliflozinů, byť data z intervenčních mortalitních studií jsou zatím k dispozici pouze pro empagliflozin a kanagliflozin a na výsledky studie ­DECLARE TIMI 58, která testuje podávání dapagliflozinu, si musíme do jara 2019 počkat.

Přeji vám příjemné a poučné letní počtení.

Sdílejte článek

Doporučené