Přeskočit na obsah

Editorial

Léčba zhoubných nádorů prošla za poslední léta opravdu revolucí. Pokroky v léčbě udělaly z některých onemocnění ještě před nedávnem neléčitelných onemocnění léčitelná a z léčitelných onemocnění chronicky léčitelná. Pokrokům v léčbě předcházely pokroky v diagnostice nádorů, které se z úrovně histopatologické přesunuly na úroveň molekulárněgenetickou. U řady nádorů patří dnes molekulární znaky k rutinně vyžadovaným vyšetřením. Zhoubné nádory, které se dosud dělily hlavně podle lokalizace na zhoubné nádory plic, prsu, tlustého střeva, nádory pojivové tkáně a jiné, dnes představují skupinu různých nádorů, které jsou „zastřešeny“ svojí lokalizací. Některé molekulární znaky mají prognostický, ale i prediktivní význam. Slouží jako prediktory pro cílenou nebo biologickou léčbu, která je dnes součástí standardní terapie. Pro některé nádory znamená biologická léčba jenom jednu z dalších léčebných možností, jako je tomu např. u zhoubného nádoru tlustého střeva. Pro jiné, kde dosud kauzální léčba chyběla, představuje jedinou možnost, jak výrazně zlepšit prognózu onemocnění. Příkladem může být zhoubný nádor ledviny nebo melanom kůže.

Problémem léčby zhoubných nádorů nadále zůstává vznik rezistence na jednotlivé protinádorové léky. Neexistuje univerzální strategie překonání lékové rezistence. Cesty, jimiž nádorové buňky opět dostávají signály k další proliferaci a růstu po zablokování předchozích drah signálů, jsou různé. Některé mechanismy rezistence jsou však již známé a vedly k vývoji další skupiny léků, které jsou určeny k překonání rezistence a opět zlepšují léčebné výsledky.

Imunitní systém hraje důležitou roli při vzniku nádorových onemocnění. Snaha ovlivnit nádorové onemocnění cestou imunitního systému patří k nejstarším léčebným modalitám. Dosud však nepřinesla významnější úspěch v léčbě solidních nádorů. Průlomem se zdá být blokáda tzv. negativních regulačních molekul u maligního melanomu nebo vakcinace u karcinomu prostaty.

V klinickém zkoušení se v současné době nachází řada nových přípravků, které mohou přinést další pokroky v léčbě solidních nádorů. Jedinou správnou cestou do budoucnosti je personalizovaná léčba onkologických pacientů.

Sdílejte článek

Doporučené