Přeskočit na obsah

Odborné texty v době covidové

Milé čtenářky a milí čtenáři,

dostává se vám do rukou poslední letošní číslo časopisu Remedia. Koronavirová pandemie přetrvává a kongresy v klasické podobě, jak jsme je znali, jsou v nedohlednu. Z tohoto důvodu představují odborné články aktuálně naše hlavní vzdělávací nástroje. Kolegové v nemocnici musejí pomáhat na covidových jednotkách a dermatologové se stávají internisty se specializací na COVID 19. Jejich volný čas je velmi limitován, a proto je třeba si vážit ochoty jakéhokoliv lékaře ke zpracování odborných textů.

Úvodní blok šestého čísla časopisu je věnován dermatologickým onemocněním a jejich terapii. V posledních letech došlo k obrovskému pokroku v pochopení patofyziologických mechanismů vzniku nejen kožních zánětlivých chorob, ale i nádorových onemocnění a jejich progrese. Pomocí biologické terapie dokážeme pacientům s psoriázou a atopickou dermatitidou nabídnout návrat do normálního života. U psoriázy máme aktuálně k dispozici více než deset biologických přípravků s různými mechanismy účinku, a je tedy i u nejkomplikovanějších pacientů možné dosáhnout téměř kompletního až kompletního zhojení choroby. Některá biologika jsou registrována rovněž pro terapii psoriatické artritidy, stejným lékem tak můžeme léčit obě onemocnění. Rovněž v případě atopického ekzému jsme se již dočkali první biologické terapie, která se cíleně zaměřuje na blokádu cytokinů odpovídajících za vznik zánětu. Léčbu pacienti snášejí velmi dobře a účinnost je vysoká i u těžké formy onemocnění. Maligní melanom představuje jeden z nejagresivnějších maligních nádorů. Naštěstí i na poli dermatoonkologie byl zaznamenán významný pokrok v léčebných možnostech. Cílená imunoterapie u metastazujícího melanomu často vede k regresi metastáz a nově ji lze zahájit také neoadjuvantně.

Přeji vám příjemné čtení.

Sdílejte článek

Doporučené