Přeskočit na obsah

Odbornost je trvalou podstatou oboru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,o1.jpg

není pochyb o tom, že se diabetologie v posledních letech stala úspěšným, ale také mnohem složitějším oborem. Jistě mi dáte za pravdu, že v našem oboru se každým rokem objevuje několik převratných novinek, které mají potenciál změnit osud diabetických pacientů. Úspěchy diabetologie a rychlý nárůst počtu nemocných jsou přitom hlavními důvody, pro něž chtějí diabetiky léčit i lékaři jiných oborů. Ať si to již přejeme, či ne, je to trend, který nelze zvrátit. Dříve nebo později dojde k dalšímu přerozdělení péče o diabetické pacienty. Žádný jiný obor kromě diabetologie však nebude mít odborné znalosti ani kapacitu, aby se dostatečně erudovaně postaral o komplikovanější případy, kterých bude kvůli celkově vysokému počtu diabetiků velké množství. Předpokladem k tomu, aby diabetologie a její pacienti tyto změny úspěšně přestáli, je jednak změna struktury financování oboru, jemuž zůstanou složitější pacienti, jednak na straně druhé erudovaní diabetologové, kteří budou po odborné stránce adaptováni na nové podmínky. Zatímco změna financování oboru i jednání s našimi partnery z jiných odborných společností jsou složitým během na dlouhou trať, snaha o udržení specializované erudice je o něco snazším úkolem, jehož naplnění může průběžně ovlivnit každý z nás. I proto je výběr diabetologických článků v tomto čísle zaměřen na aktuální témata, která mohou být nejen zajímavá, ale také důležitá pro ukotvení diabetologie jako specializovaného oboru.

Vážené kolegyně a kolegové, závěrem bych rád poděkoval všem autorům, kteří přispěli svými texty, a vám popřál zajímavé čtení.

Sdílejte článek

Doporučené