Přeskočit na obsah

Současné trendy ve farmakoterapii některých srdečních onemocnění

V posledním desetiletí jsme svědky pozoruhodného jevu. Přestože v civilizovaném světě zustávají kardiovaskulární choroby vedoucí příčinou úmrtí, celá řada preventivních opatření a léčebných postupu prokazatelně ovlivňuje střednědobou a některé i dlouhodobou prognózu nemocných se srdečními chorobami a tyto změny se patrně podílejí na prodloužení pruměrné délky života i v našich podmínkách. S ohledem na výskyt v populaci a na možnosti poměrně výrazného ovlivnění mortality je v popředí zájmu především ischemická srdeční choroba, a to zejména její akutní formy, a dále srdeční selhání a závažné arytmie.

editorial

Sdílejte článek

Doporučené