Přeskočit na obsah

Úspěšná terapie kožních onemocnění vyžaduje komplexní přístup

V ordinacích praktických lékařů představují trvale více než pětinu všech nemocných pacienti s kožními chorobami. Jejich spektrum je velmi široké – od drobných estetických problémů přes závažnější typicky kožní nemoci, jako jsou akné, rosacea, virové nebo bakteriální kožní infekce, až po závažné a život ohrožující stavy provázející některá autoimunitní onemocnění či kožní nádory. Všechny kožní choroby dokáží bohužel významně zhoršit kvalitu života pacientů jak tím, že jsou viditelné na první pohled, tak tím, že jsou často provázeny subjektivními potížemi, mezi nimiž dominují svědění nebo bolestivost. Ačkoliv je mnoho kožních chorob možné zvládnout a vyléčit pouze lokální terapií, u řady z nich je nutné ji propojit se systémově podávanými přípravky. Dermatologie se stejně jako řada dalších odborností rychle rozvíjí a nabízí nemocným stále účinnější léčebné postupy. Nedílnou součástí úspěšné léčby u většiny dermatóz jsou preventivní opatření chránící kůži před působením provokačních faktorů zevního prostředí. Úspěšná dermatologická léčba tak představuje komplexní proces zahrnující správnou diagnostickou rozvahu, volbu nejvhodnějšího léčebného postupu i preventivní opatření chránící před trvalým působením vyvolávajících faktorů.

Rosacea je multifaktoriální onemocnění zahrnující nejen vaskulární a neurokutánní mechanismy, ale na jejím vývoji se podílejí též změněné funkce vrozené i získané imunity a nezanedbatelnou roli hraje i genetická predispozice. U jednotlivých nemocných může převažovat některý z faktorů způsobujících rozdílné klinické příznaky, a tak je pro terapii rosacey nezbytný individuální přístup. V posledních letech se navíc ze spíše empirické terapie přechází díky lepšímu pochopení patogeneze rosacey k léčbě specificky vyvinuté pro toto onemocnění. Vzhledem k tomu, že rosacea velmi citlivě reaguje na působení zevního prostředí, je nedílnou součástí léčby omezení provokačních faktorů, jako jsou sluneční záření, prudké výkyvy zevní teploty, stres, výběr vhodných kosmetických přípravků a řada dalších. Nezbytné je též upozornit pacienta na chronicitu onemocnění a nutnost dlouhodobé léčby. Jen tak je zajištěna odpovídající spolupráce pacienta s lékařem umožňující úspěšnou terapii. Podrobně je tato problematika zmíněna v článku věnovaném vzniku, průběhu i léčbě rosacey.o1.jpg

Mezi nejrozšířenější kožní infekce patří dermatomykózy postihující zejména místa vlhké zapářky. U dospělých bývají vyvolány převážně antropofilními dermatofyty Trichophyton rubrumTrichophyton interdigitale, v některých případech též kvasinkami. Onychomykóza je častým onemocněním spíše až středního a vyššího věku. Jedním z problémů mykotických onemocnění je, že jim pacienti často v počínajících stadiích nevěnují příliš pozornost. Meziprstní tineu dolních končetin je tak možné diagnostikovat jako náhodný nález u velmi vysokého počtu nemocných přicházejících do ordinací ze zcela jiných důvodů. Komplikace pak může způsobovat zejména lokální bakteriální superinfekce i vznik erysipelu, pro nějž jsou vstupní branou infekce právě drobné ragády v meziprstí způsobené neléčenou tineou. U většiny dermatomykóz je dostatečně účinná lokální aplikace antimykotik, ale u pacientů v imunosupresi nebo s diabetem je vhodná systémová léčba antimykotiky, která dokáže zabránit nežádoucím závažným komplikacím onemocnění. U dětí jsou, na rozdíl od dospělých, mykózy vyvolány převážně zoofilními dermatofyty přenesenými ze zvířat, jako jsou Microsporum canis z koček a psů nebo Trichophyton mentagrophytes z hlodavců. Infekci mohou získat jak od vlastních domácích miláčků, tak ‒ zejména o prázdninách ‒ kontaktem s cizími a divoce žijícími zvířaty. Jak správně léčit tato onemocnění, se dozvíme v přehledném článku o kožních dermatomykózách.

Lidské papilomaviry (HPV) tvoří rozsáhlou skupinu patogenů, v níž bylo v současnosti identifikováno již více než 100 různých typů. Genitální infekce HPV je typická pro mladé, sexuálně aktivní jedince a projevuje se tvorbou převážně asymptomatických bělavých bradavičnatých výrůstků lokalizovaných perigenitálně a perianálně. Onemocnění je snadno a často přenosné mezi sexuálními partnery. I když se nejedná o jednoznačně sexuálně přenosnou chorobu, bývá častější u promiskuitních jedinců s rizikovým sexuálním chováním a může provázet typické sexuálně přenosné choroby, jako jsou gonorea, syfilis či HIV. V článku věnovaném problematice léčby akuminátních kondylomat jsou podrobně probrány léčebné možnosti a v závěru jsou zmíněny nezbytnost léčby všech sexuálních partnerů i důležitá preventivní opatření.

Hlavními život ohrožujícími kožními nemocemi jsou kožní nádory a zejména kožní melanom. V posledních letech ale došlo k neuvěřitelnému rozvoji nových léčebných postupů, které dokázaly významně změnit průběh tohoto onemocnění. Patří mezi ně též imunoterapie zaměřená na kontrolní body imunity, na takzvané checkpoints, které jsou odpovědné za zpětnovazebnou regulaci přirozeného průběhu imunitních reakcí. Jejich zablokování umožňuje aktivaci a proliferaci T lymfocytů a obnovu protinádorové T lymfocytární reakce. Článek věnovaný léčbě kožního melanomu nás seznámí s typickými charakteristikami současné imunoterapie melanomu, s její vysokou účinností i s perspektivou dalšího využití.

Vážení kolegové, věřím, že výběr článků s uvedenou dermatologickou problematikou rozšíří váš pohled na některá kožní onemocnění, s nimiž se můžete setkat v ordinacích i mimo dermatologickou odbornost.

Sdílejte článek

Doporučené