Přeskočit na obsah

Výroční sjezd České kardiologické společnosti popětadvacáté

Vážení čtenáři,

o1.jpgpo kratší odmlce dostáváte opět do rukou druhé číslo časopisu Remedia, které je tradičně zaměřeno kardiologicky a letos je vydáváno u příležitosti XXV. výročního sjezdu České kardiologické společnosti konaného ve dnech 7.‒10. května 2017 v Brně. Moje poděkování za obnovení této milé tradice patří zejména prof. MUDr. Jaromíru Hradcovi, CSc., a prof. MUDr. Janu Bultasovi, CSc., kteří se ujali editorství čísla a sami do něj přispěli svými články. Můj dík patří rovněž členům nového výboru pracovní skupiny Kardiovaskulární farmakoterapie, kteří přednášejí v rámci sekce HOT lines a tato svá sdělení poslali v písemné podobě do časopisu Remedia. Číslo je doplněno dalšími aktuálními články kolegů, kteří přednášejí ve dvou vyzvaných blocích pracovní skupiny na téma Novinky v kardiovaskulární farmakoterapii a v bloku Pro a proti: Kontroverze v primární prevenci. Aktuální vydání přináší samozřejmě také texty dalších renomovaných odborníků z jiných oblastí.

Letošní sjezd České kardiologické společnosti je stejně jako v minulých letech bohatý na nové poznatky a sekce probíhají v řadě sálů paralelně. Je tedy pravděpodobné, že se mnohým z vás nepodaří současně navštívit přednášky, o něž byste měli zájem. Časopis Remedia se vám v tomto směru alespoň částečně snaží vyjít vstříc, abyste o nové poznatky z kardiovaskulární farmakoterapie nebyli ochuzeni.


Věřím, že vás kardiologicky zaměřené vydání zaujme a najdete v něm opět nové a užitečné informace.
Přeji vám hezké čtení a hodně příjemných zážitků na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, jménem výboru pracovní skupiny Kardiovaskulární farmakoterapie, autorů, redakce i jménem svým.Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
předsedkyně výboru PS KVFT

Sdílejte článek

Doporučené